ΔΩΡΕΑΝ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Ποια είναι η REPOWER

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Ενεργειακό Συμψηφισμό προσαρμοσμένες 100% στις ανάγκες σας. Πλέον μπορείτε να επιλέξετε τη λύση που σας ταιριάζει, σύμφωνα με την κατανάλωση του ρεύματος σας και του διαθέσιμου χώρου σας και να εξασφαλίσετε ενεργειακή αυτονομία και ανεξαρτησία, μηδενίζοντας τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος είτε πρόκειται για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας.

Η REPOWER διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία να προσφέρει λύσεις μελέτης, εγκατάστασης και συντήρησης για κάθε Φωτοβολταϊκό Σύστημα.

Γιατί να Επιλέξω REPOWER;

Προσφέρουμε Προϊόντα Υψηλής Ποιότητας με γνώμονα την:

Τα Οφέλη Του Net Metering με τη REPOWER:

 • Πολύ σύντομη απόσβεση της επένδυσής σας
 • Έως και μηδενική χρέωση στην κατανάλωση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος
 • Πάνελ υψηλής αισθητικής με Black Panel επιφάνεια και Black Frame
 • Αποκτά προστιθέμενη αξία το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό Σύστημα
 • Δεν σας επηρεάζουν οι αυξήσεις στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
 • Με τη προσθήκη συστήματος μπαταρίας δεν σας επηρεάζουν οι ενδεχόμενες διακοπές ρεύματος
 • Εγγύηση 25 ετών για τα πάνελ και 10 ετών για τους μετατροπείς (Inverters)
 • Εγγυημένη σύμβαση για 25 έτη με τον ΔΕΔΔΗΕ
 • Ασφάλεια του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και της επένδυσής σας
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Μείωση του διοξειδίου του άνθρακα και του ενεργειακού αποτυπώματος
 • Ένα καλύτερο περιβάλλον για εσάς και αυτούς που αγαπάτε
 • Εγγύηση Καλής Λειτουργίας για τα πρώτα 2 χρόνια

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεται να καταργήσω το ηλεκτρικό δίκτυο από την εγκατάσταση μου;

Όχι, η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης παραμένει, ωστόσο το δίκτυο χρησιμοποιείται κατά το ελάχιστο δυνατό. Επιπλέον, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η εγκατάστασή σας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά εφόσον προστεθεί αποθηκευτικό σύστημα.

Μπορώ να εγκαταστήσω Φωτοβολταϊκό Σύστημα στο σπίτι μου;

Όσοι διαθέτουν ενεργή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νόμιμο διαθέσιμο χώρο (ταράτσα, στέγη, πέργκολα, χώρο στο οικόπεδο) έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν Φωτοβολταϊκό Σύστημα και να τοποθετηθεί είτε σε μονοκατοικίες είτε σε πολυκατοικίες. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι στην ιδιοκτησία σας ή να έχετε τη νόμιμη χρήση του. Αν θέλετε να κάνετε εγκατάσταση σε πολυκατοικία, τότε θα πρέπει να έχετε αποκλειστική χρήση της ταράτσας ή τμήματός της με έγγραφη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων ιδιοκτητών. Αν πάνω από ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος θέλει να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό Σύστημα, τότε μπορούν να εγκατασταθούν ανεξάρτητα συστήματα στην κοινόχρηστη ταράτσα, εφόσον υπάρχει η ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του 100% όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Ποια έγγραφα απαιτείται να συγκεντρώσω;

1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο αιτούντος (2 όψεις)
2. Νομιμοποιητικά έγγραφα του χώρου εγκατάστασης του σταθμού:
i) Συμβόλαιο αγοράς και τίτλοι ιδιοκτησίας
ii) Πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
iii) Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και κτηματολογικού διαγράμματος
3. Βεβαίωση τεκμηρίωσης νόμιμης χρήσης από δικηγόρο.

Ποιοι είναι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αυτοπαραγωγής με Ενεργειακό Συμψηφισμό;

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αυτοπαραγωγής με Ενεργειακό Συμψηφισμό, έχουν ως ακολούθως:

- Η ύπαρξη ενεργής και μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού που θα τοποθετηθεί το Φωτοβολταϊκό Σύστημα.

- Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.

- Το Φωτοβολταϊκό Σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης, με εξαίρεση τις κατηγορίες αυτοπαραγωγών για τους οποίους ισχύει ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός). Είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση του σταθμού σε απομακρυσμένο της ηλεκτρικής εγκατάστασης χώρο αρκεί να συνδέεται ηλεκτρικά με αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης (άρθρο 59 του N. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α’ 2021), η οποία θα αποτελεί μέρος της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.

- Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.

- Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).

- Η παροχή του αυτοπαραγωγού δεν έχει ενταχθεί στο Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101 - ΦΕΚ Β’ 1936/30.5.2018). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του τιμολογίου αυτού, απεντάσσεται αυτοδικαίως από αυτό, με την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής.

Ποιες είναι οι βασικές παράμετροι για τη διαστασιολόγηση ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος αυτοπαραγωγής με Ενεργειακό Συμψηφισμό;

Για την διαστασιολόγηση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος είναι ενδεδειγμένο να λαμβάνεται υπόψη η ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης στην οποία αυτό θα συνδεθεί. Δεδομένου ότι ο Ενεργειακός Συμψηφισμός διενεργείται σε τριετή βάση και τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά τον τριετή συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται, η ετήσια παραγόμενη από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ενέργεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική ετήσια κατανάλωση.

Πότε υπογράφεται Σύμβαση Συμψηφισμού για το Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής με Ενεργειακό Συμψηφισμό;

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση από τον αυτοπαραγωγό στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργεια, με τον οποίο έχει συνάψει Σύμβαση Προμήθειας ως καταναλωτής για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Έναρξη ισχύος της Σύμβασης Συμψηφισμού είναι η ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

Ποια η διάρκεια της Σύμβασης Συμψηφισμού του Φωτοβολταϊκού Συστήματος αυτοπαραγωγής;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος με αναφορά/αντιστοίχιση σε περισσότερους μετρητές κατανάλωσης;

Όχι, στον Ενεργειακό Συμψηφισμό κάθε σταθμός παραγωγής αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με έναν αριθμό παροχής. Η αντιστοίχιση με περισσότερους μετρητές κατανάλωσης είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Σε περίπτωση επικαρπίας, ψιλής κυριότητας ή συγκυριότητας σε ακίνητο ποιος μπορεί να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής;

Εάν η παροχή είναι στο όνομα του επικαρπωτή, ο επικαρπωτής χωρίς τη συναίνεση του ψιλού κυρίου. Εάν είναι στο όνομα του ψιλού κυρίου, ο ψιλός κύριος με τη συναίνεση του επικαρπωτή. Στις περιπτώσεις συγκυριότητας ο κύριος επ΄ονόματι του οποίου είναι η παροχή με την έγγραφη συμφωνία των συγκυρίων του.

Πώς λειτουργεί το Φωτοβολταϊκό Σύστημα με Νet Metering;

Εγκαθιστούμε ένα φωτοβολταϊκό σταθμό που παράγει ενέργεια, ο οποίος αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με ένα μετρητή κατανάλωσης και τροφοδοτεί το συνδεδεμένο κτίριο μας. Η παραγόμενη ενέργεια που δεν χρησιμοποιούμε (πλεονάζουσα), εγχέεται στο δίκτυο του Παρόχου, ενώ, αν η παραγόμενη ενέργεια δεν επαρκεί να καλύψει την κατανάλωσή μας, απορροφούμε ενέργεια από το δίκτυο του Παρόχου. Η καταμέτρηση και των τριών ποσοτήτων ενέργειας, παραγόμενη, εγχεόμενη και απορροφώμενη, καταγράφεται από δύο διαφορετικούς μετρητές.

Η παραγόμενη, από μετρητή που συνδέεται με το Φωτοβολταϊκό Σύστημα και εγκαθίσταται μαζί με το φωτοβολταϊκό σταθμό.
Η εγχεόμενη και η απορροφώμενη, με μετρητή διπλής κατεύθυνσης, ο οποίος παρέχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Αν η ενέργεια που παράγουμε είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση που έχουμε, τότε η πλεονάζουσα αποθηκεύεται στον Προμηθευτή και μπορούμε να το καταναλώσουμε μελλοντικά.

Ο συμψηφισμός που διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς μας είναι ενεργειακός. Μετριέται η ποσότητα εγχεόμενης και απορροφώμενης ενέργειας. Εάν από την καταμέτρηση προκύψει πως η απορροφώμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της εγχεόμενης, τότε πληρώνουμε στον Πάροχο τη διαφορά.

Εάν από την καταμέτρηση προκύψει πως η εγχεόμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της απορροφώμενης, τότε η πλεονάζουσα μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό μας και μπορούμε να την καταναλώσουμε οποτεδήποτε έχουμε κατανάλωση μεγαλύτερη της παραγωγής (μέρες χωρίς ηλιοφάνεια ή τη νύχτα που δεν παράγουμε ενέργεια).

Η πλεονάζουσα ενέργεια μεταφέρεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό για συνολικά τρία χρόνια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, όταν η παραγωγή θα είναι μικρότερη της κατανάλωσης και αυτό επαναλαμβάνεται ανά τριετία και μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Μετά τη λήξη της τριετίας τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια, δεν μεταφέρεται σε επόμενο λογαριασμό, ούτε υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον Αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή.

Γι΄ αυτό και είναι χρήσιμο να εγκαταστήσουμε ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα που να μπορεί να παράξει περίπου όση ενέργεια καταναλώνουμε σε ετήσια βάση ή λίγο λιγότερη, ενώ παρέχεται η δυνατότητα, στην περίπτωση που στο μέλλον οι ενεργειακές ανάγκες μας αυξηθούν, να αυξήσουμε την ισχύ της εγκατάστασής μας.

Τι όφελος θα έχω τοποθετώντας ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα στην οροφή του σπιτιού μου;

Μπορείτε να παράγετε οι ίδιοι την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεστε για την κατοικίας σας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα συμψηφίζεται με την κατανάλωσή σας μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο το λογαριασμό του ρεύματός σας. Επίσης, αποκτά προστιθέμενη αξία το ακίνητο που εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό Σύστημα και βοηθάτε στην μείωση του διοξειδίου του άνθρακα και του ενεργειακού αποτυπώματος.

Επεξήγηση Βασικών Εννοιών

Παραγόμενη Ενέργεια

Η ενέργεια που παράχθηκε από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα.

Aπορροφώμενη Ενέργεια

Η ενέργεια που καταναλώνει ένα νοικοκυριό.

Εγχεόμενη Ενέργεια

Η ενέργεια που παράγεται από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα και εγχέεται στο δίκτυο.

Ιδιοκατανάλωση

Η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα και χρησιμοποιείται για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών του σπιτιού.

Ταυτοχρονισμός

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα καταναλώνεται την ίδια χρονική στιγμή στην εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού.
Όροι Χρήσης
Πολιτική CookiesΠολιτική Απορρήτου (GDPR)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram